Bij schietvereniging De Treffer wordt geschoten met luchtdrukwapens. We beschikken over een accommodatie met 7 schietbanen (10 meter) en een gezellige kantine. Er kan zowel met geweer als met pistool worden geschoten. De vereniging beschikt over eigen luchtdruk geweren en een luchtdruk pistool welke door de leden kunnen worden gebruikt. Je hoeft dus niet over een eigen wapen te beschikken om bij ons te kunnen schieten.

Schietvereniging De Treffer is aangesloten bij de BTLS (Bond Twentse Luchtschiet Sport).

Binnen de vereniging schieten wij onze eigen competitie. Daarnaast wordt je ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Salland Toernooi of het BTLS Toernooi. Dit is uiteraard geheel vrijwillig. Kortom, bij De Treffer is er volop de mogelijkheid om op alle niveau’s de luchtschietsport te beoefenen.

Onze vereniging bestaat momenteel uit 22 leden waarvan het merendeel actieve schutters zijn.
Ons jongste lid is 15 jr. en de oudste actieve, Henk van Leussen, is 76 jr en al meer dan 40 jr lid.

Bij De Treffer hechten wij niet alleen veel waarde aan veiligheid maar ook aan gezelligheid!

Contributie:
Jeugdlidmaatschap (tot 16 jaar) € 80,00
Lidmaatschap € 100,00
Bestuur:
Voorzitter E. Wolkorte
Penningmeester E. Roelofs
Secretaris A. Roelofs
Bestuurslid J. Beltman